ติดต่อเรา

บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด

เลขที่ 58/28 หมู่ 2 อาคารเดอะธารา ชั้น 12 – 12A ถนนแจ้งวัฒนะ ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105557000380

เว็ปไซต์ m2spop.com

เลขที่ 58/28 หมู่ 2 อาคารเดอะธารา ชั้น 12 – 12A ถนนแจ้งวัฒนะ ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Hot Line: 02-780-7666 (24 ชม.)

E-Mail : Customercare@24shopping.co.th